Ročníkový projekt

Študent: Bohdan Jóža (joza4@uniba.sk)

Vedúci projektu: RNDr. Michal Forišek, PhD. (forisek@dcs.fmph.uniba.sk)

Názov projektu: Star Realms Bot
Špecifikácia projektu: Cieľom projektu je vymyslieť a implementovať program schopný hrať hru Star Realms.

Repozitár projektu

Plán na zimný semester

Plán na letný semester

Report po letnom semestri